5. november 2018

Fravær og anmerkning på frunn av togforsinkelser?

Hei, er det slik at lærerne har rett til å gi meg fravær og anmerkninger på grunn av togforsinkelser? Det er ikke engang min feil … I så fall, hvem kan jeg klage om det til?

Hei!

Læreren din kan gi deg anmerkninger om du har gjort noe som bryter med reglene i skolens ordensreglement. Antagelig står det i disse reglene at læreren kan gi deg en anmerkning om du kommer for sent.

Læreren din kan også føre dette som fravær om det ikke står noe annet i ordensreglementet om dette.

Men om det at du kommer for sent skyldes forsinkelser på toget bør du forklare dette for læreren din, og forklare at det ikke var noen du hadde kontroll på. Læreren din kan da trolig bestemme at du likevel ikke skal få en anmerkning.

Dersom læreren din ikke vil høre på dette bør du ta det opp med rektor. Du kan også ta det opp med elevrådet at det er lærere som gir anmerkninger når det skyldes toget.

Dersom dette ikke nytter kan det også være aktuelt å ta kontakt med elev- og lærlingombudet i fylket der du bor. De kan også veilede deg. Du finner kontaktinfo her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv