4. mars 2019

Fosterhjem/Arv

Hei
Jeg blir sannsynligvis flyttet til et fosterhjem eller institusjon snart. Jeg lurte bare på om jeg kan fortsatt kreve arven fra foreldrene mine, eller kan jeg i det hele tatt få arven i det hele tatt?
Hvilke rettigheter har jeg når det kommer til arven og hvor mye kan jeg kreve fra foreldrene mine. selv om at jeg ikke bor hjemme.

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet.

Reglene om arv i Norge er sånn at du fortsatt arver fra dine foreldre så lenge dine foreldre har foreldreansvaret for deg. Foreldrene dine mister omsorgen for deg, men ikke foreldreansvaret når du flytter til institusjon eller fosterhjem. Det skal mye til for at foreldrene dine mister foreldreansvaret, og det er bare fylkesnemnda som kan bestemme dette.

Når foreldre ikke lenger har foreldreansvaret for barnet, vil noen andre måtte overta dette gjennom adopsjon. Barnet vil da arve fra de personene som har adoptert han eller hun.

For å sikre alle barna en viss minstearv, bestemmer arveloven at barna har krav på 2/3 av det foreldrene etterlater seg, men ikke mer enn maksimum 1 million kroner til hvert barn fra hver av foreldrene.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv