23. mai 2019

Fosterhjem

Hei,
Er i en barnevernssak akkurat nå. Det har gått fire måneder og lederne til veilederne og konsulenten mente at det fortsatt var en god ide å fortsette veiledning med foreldrene. Jeg har ikke lyst til å dra hjem og ønsker et foster. Lurte bare på om jeg kan bestemme hvilken by jeg vil ha foster i? Og hva kan jeg gjøre fordi en veiledning skal egentlig ikke være over ca 3 måneder og det er allerede 4 måneder nå. De skal ha en ny evaluering i femte måned. Hva er rettighetene mine og hva burde jeg gjøre for at ting skal gå raskere? Og kan jeg bestemme hvilken by jeg kan få foster i?
Takk 🙂

Hei og takk for at du skriver til oss!

Hvis du syns barneverntjenesten bruker lang tid, så anbefaler vi at du ringer til dem og forklarer hvordan du har det. Si at du ønsker at noe skal skje og at du ønsker å bo i fosterhjem. Hvis barneverntjenesten fortsetter å bruke lang tid, så kan du ringe til fylkesmannen. Fylkesmannen skal blant annet passe på at barneverntjenesten ikke bruker for lang tid med sakene sine. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte fylkesmannen her.

Det er dessverre ikke sånn at du fritt kan bestemme at du skal i fosterhjem, eller i hvilken by fosterhjemmet skal ligge. Men du har rett til å si din mening om alt som skjer i ditt liv! Både om du skal i fosterhjem eller ikke og hvor du har lyst til å bo! Dette står i både barnevernloven og i FNs barnekonvensjon.

Barneverntjenesten skal alltid gjøre det som er best for deg og da må de også vite hva du selv mener og har lyst til. Fordi du er 15 år så må barneverntjenesten legge stor vekt på det du mener. Dine ønsker betyr derfor mye og barneverntjenesten må prøve å finne et fosterhjem der du ønsker. Hvis de ikke klarer å finne fosterhjem i den byen du vil bo, så må de forklare veldig godt hvorfor dette ikke er mulig og hvorfor de mener det er bedre for deg å bo et annet sted.

Fordi du er 15 år er du part i saken. Det betyr blant annet at du må si ja til de tiltakene barneverntjenesten vil sette inn. Hvis du ikke er enig, så har du rett til en egen advokat. Du har også rett til å lese alle pairene barneverntjenesten har om deg.

Vi håper dette var nyttig og ønsker deg masse lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv