8. april 2019

Fosterheim

Hei! Kva gjør eg vist eg ikke trivest i fosterfamilien min? De er veldig trenge mot meg og skjønner igjenting når eg prøver å snakke me de om ting som er vanskelig. Eg bor egt i Bergen, men barnevern flytta meg til Stavanger og eg vil ikke bo her siden eg ikke har så mange venner, vil ikke bo hos fosterfamilien min og masse annet! Eg har snakket me barnevern om det, men dei sier det er best får meg å bo her, men det er ikke det! Eg har også snakket me tilsynsfører min, men hun sier at hun ikke kan gjøre så masse..

Hei!

Vi er lei for å høre at du ikke trives i fosterhjemmet dit. Mange barn og unge som flytter i fosterhjem opplever at det i begynnelsen er veldig vanskelig med flytting og overgangen til et nytt hjem.

Barn i barnevernet har rett til å klage på en del ting. Valg av fosterhjem er en av de tingene man kan ikke klage på. Men – du skal bli lyttet til når du sier at du mistrives. Det du sier er viktig, og barnevernet skal ta hensyn til dette.

Det virker som barnevernet har lyttet til deg, og likevel kommet til at det er best for deg å bo i dette fosterhjemmet. Det kan de bestemme.

Vårt råd er at du tar opp igjen dette med barneverntjenesten og tilsynsføreren din etter en stund. Kanskje ser noen av dere annerledes på saken når det har gått litt tid. En mulighet for deg er å melde inn at du ønsker at trivsel i fosterhjemmet skal være et tema på ansvarsgruppemøtene i tiden fremover.

Dersom situasjonen blir veldig ille, eller du opplever alvorlige brudd på dine rettigheter, må du selvsagt si ifra igjen. Det at du opplever fosterforeldrene dine som strenge, og at du ikke trives i Stavanger, er nok ikke nok til at barnevernet vil skifte mening foreløpig.

Barnas Jurist er et tiltak som gir gratis rettshjelp til ungdom. Vi tror ikke de kan gi deg andre råd akkurat nå, men dersom dette fortsetter over tid, kan du  kontakte dem for å få råd om rettighetene dine. De kan hjelpe deg å få rettighetene sine oppfylt. For eksempel kan de hjelpe deg å snakke med barnevernet.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv