31. oktober 2019

forskjellsbehandling mellom gutter å jenter

det er jeg spør om er at når foreksempel en jente går ut av timen så sier læreren ingenting men hvis en gutt gjør det så blir det sagt i fra og noen tilfeller så blir det anmerknig og at vis jentene gjør noe som å bråke så er da bare vøre still sånn helt rolig semme nem hvis gutter snakker i timen så sier dem noen gang at det blir melding med hjem og at de kjefter på deg sånn sikkelig jeg har snakka med lærer og alt sånn hva kan eg gjøre

Hei!

Læreren skal ikke forskjellsbehandle gutter og jenter på grunn av kjønn. Hvis du mener det skjer bør du si fra til en voksen på skolen, for eksempel læreren din. Om det er vanskelig å ta det opp med læreren bør du si det til en annen lærer eller rektor. Da kan de ta det videre.

Du kan også ta det opp med elevrådet og be dem ta det opp med skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv