29. august 2016
Dette spørsmålet og svaret er over 3 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Forskjellsbehandling i 6.klasse

Hei.
Jeg har en søster som har nå starter i mat og helse i 6.klasse. Det er hennes første gang i år. Hun var veldig spent for å lage mat med klassen sin. Men plutselig sviktet lærenen henne med veldig ekkelt kommentar. "Dere som har norske mødrer/fedrer blir i en gruppe sammen fremover" sa læren høyt. Deretter kom "Men de av dere som har innvandre mødrer/fedrer blir i gruppe sammen" sa læren høyt til alle sammen
Alle utlandske barna hørte det, men så søster lurte på hvorfor det måtte bli slik og spurte læren. Læren svarte til henne" Dere med innvandrer familie trenger å lære mer" Lære hva tenkte jeg. Ingenting å lære barna ulikt.. det skal oppfølges på det samme måte alle barna lærer sammen. Det er rundt fire klasser som skal bli splittet etter hva utifra slags bakgrunn dine foreldre har. Uff.
Er det greit at barna blir behandlet sånn på grunn av deres bakgrunn? Min søster kan snakke norsk, snakker mest norsk hjemme, både født i Norge, og gått på skolen helt til nå. Kan lærer behandle barn på denne måten? Selv om det blir delt i to forskjellige grupper så lager lærerne en skille mellom norske og utlandske barn? Teknisk sett høres det feil ut for meg. Det traff hjerte mitt etter at min søster sa at hun ikke ville gå i mat og helse lenger mens hun skjalv stemmen sin. Jeg så i hennes øyer at hun tok det sært ubehagelig og at hun blir sett ned på andre. Beklager men dette er vondt å høre som en storesøster som har aldri opplevd noe sånt på den skolen hun gikk på. (har gått på den selv også, men systemen forandrer. Utlandske barn blir behandlet svært dårlig) Jeg takler ikke sånn. Det er ikke det vi ønsker. Hvem i aller verden liker å bli forskjellbehandlet.. barn er unge.. og dette kan føre til psykiske lidelser etterhvert det fortsetter.. Dette er dermed ikke første gang. Dette er andre gang noe lignende skjer og det forferdelig og urettferdig. Hva skjer neste gang.. norske barn vil hakke ned på utlandske barn. Min søster har venner som er også norske. Selv de norske barna synes det var rart. Men hvorfor slik. De utlandske barna er nordmenn de også men blir behandlet urettferdig? Det var eller ikke det de ønsket? Barna vet såpass ikke mye men opplever noe sånt. Jeg bryr meg ikke om det har noe med Halal eller Haram å gjøre. De burde skaffe seg innkjøp av halal kjøtt også og ikke bare vanlig kjøttdeig. Mat og helse handler ikke om å sette gruppe på grunn av ulike bakgrunn eller noe sånt. Det er snakk om mat og helse, hva som er bra næring, hva du burde få mer av, hva de inneholder, og ulike hovedretter, snacks, måltid osv. Jeg skjønner ikke bare. Har så lyst å ta opp saken hos dem, men de gjør dessverre ingenting. Barn er på skole for å lære, være sammen og lære av hverandre utifra hva slags etnisk gruppe du er fra. Altså barn med innvandrer bakgrunn kan heller ikke bli følget bedre enn de norske barna. Logikken til læren er patetisk fordi man lærer ingenting ut av det, men diskrimenering. Dette er alvor.

Hei og takk for at du skriver til oss.

Vi er enige i mye av det du skriver, og synes ikke dette er greit av læreren. Nedenfor skriver vi litt om hvilke regler som gjelder om dette. Du kan skrive ut svaret fra oss slik at søsteren din kan vise det til læreren sin.

Opplæringsloven § 8-2:

I denne bestemmelsen står det at opplæringen i ulike fag ikke skal skje etter etnisitet. Læreren har altså ikke lov å dele inn grupper etter etnisitet i mat og helse eller i andre fag.

Opplæringsloven § 9-a3:

Alle elever har rett til et trygt og inkluderende læringsmiljø. Det betyr at ingen elever skal oppleve krenkelser, som for eksempel diskriminering. Ut fra det du skriver til oss så opplevde søsteren din lærerens handlinger som svært krenkende. Det er et brudd på opplæringsloven §9a-3. Det er fordi det er elevene som bestemmer hva som er en krenkelse etter loven, ikke læreren.

Når læreren til søsteren din ser dette brevet har han/hun plikt til å si ifra til rektor om at noen elever føler seg krenket av gruppeinndelingen i mat og helse. Da må rektor sette inn tiltak slik at din søster får et godt psykososialt miljø i mat og helse. Dette står også i opplæringsloven §9a-3.

Vi håper skolen tar ansvar og retter opp i praksisen sin så raskt som mulig. Hvis situasjonen ikke blir bedre så kan du skrive til oss igjen. Da kan du skrive på Spør Barneombudet, eller sende en e-post til post@barneombudet.no

Hilsen oss i Barneombudet.

Spørsmålsarkiv