27. mars 2019

Foreldreproblemer

Har foreldre lov til og ta på deg uten din tillatelse?
Og har foreldre retten til å bestemme hvordan du skal klippe deg?

Hei!

Takk for at du skriver til oss.

Hovedregelen er at du bestemmer over din egen kropp. Foreldrene dine skal respektere dine grenser. Samtidig kan det noen ganger være gode grunner til å foreldrene dine tar på deg. Det kommer an på situasjonen.

Vi tror det er lurt at du snakker med foreldrene dine om hvordan du opplever det og hvilke grenser du ønsker. Det bør de høre på. Hvis foreldrene dine gjør noe du synes er ekkelt eller ubehagelig, kan du finne noen som kan hjelpe deg her.

Du spør også om foreldrene dine har rett til å bestemme hvordan du skal klippe deg. Foreldrene dine kan bestemme noen viktige ting for deg, for eksempel at du skal pusse tennene dine selv om du selv ikke vil det. Når du blir eldre skal de legge mer vekt på det du mener. Foreldrene dine bør når du er 14 år høre på deg og la deg bestemme hvordan du skal klippe deg. Vi har skrevet mer om hva du bestemmer selv her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv