9. januar 2020

Foreldre

Hei!
Mammaen min tvinger meg til og gå på ekstraundervisning i engelsk, jeg er ikke den beste i engelsk ig hun mener derfor jeg må gå på ekstraundervisning. Når jeg sier jeg ikke vil sier hun at det ikke er noe og snakke om og at jeg må.

Når hun spør hvorfor jeg ikke vil sier jeg at det er fordi jeg allerede trener hver dag og bruker mye av fortiden min på det og at jeg ikke vil miste mer fritid, jeg er er barn og kan nesten ikke være med venner.

Jeg har flere venner som er dårligere eller ligger på samme nivå som meg i engelsk. De blir ikke tvunget på ekstraundervisning.

Har mamma rett til og gjøre dette? Er det en lov som sier at hun ikke kan?

Hei!

Frem til du blir 18 år har foreldrene dine omsorgsansvar for deg. Det betyr at de kan bestemme over deg, og at de skal ta avgjørelser ut ifra hva som er det beste for deg. De må tenke på hva som er best for deg akkurat nå, og på sikt. Når foreldrene dine avgjør hva som er det beste for deg, har du rett til å bli hørt.

Antageligvis mener moren din at det beste for deg er å få ekstraundervisning, selv om du ikke har lyst. Vi forstår at du syntes det er dumt at du ikke får tid til å være med venner. Alle har rett på fritid, og skole og undervisning skal ikke ta hele dagen. Samtidig er det viktig å huske at skolen er en stor del av hverdagen, særlig når man går på videregående skole. Da er det begrenset hvor mye fritid man har, og hvis man velger å trene hver dag så blir det mindre tid til andre ting.

Det er ingen regler som hindrer moren din i å sende deg på ekstraundervisning. Det beste er nok derfor at du snakker ordentlig med henne om dette. Kanskje dere kan finne en løsning som dere begge syntes er grei?

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv