6. juni 2019

For varmt klasserom

Kjære Barneombudet,
i klasserommet vårt målte vi 27,9 grader celsius. Klassen leste på deres side at vi har rett til å gå hjem om det er over 26 grader celsius. er det en ordentlig lov eller bare en myte. Vi får verken bytte klasserom eller forlate bygget, er det et brudd på våre rettigheter?
Hilsen jente 14

Hei!

Takk for spørsmålet ditt.

Det er ingen regel som sier at elever har rett til å gå hjem hvis det er for varmt eller kaldt i klasserommet.

Men elever har rett til å ha et godt fysisk skolemiljø. Det betyr blant annet at det skal være frisk nok luft innendørs og god temperatur. Dårlig luft kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg og lære det man skal.

Ifølge Helsedirektoratet er anbefalt temperatur mellom 20–24 °C om vinteren og 23–26 °C om sommeren. Om sommeren kan det være høyere temperatur enn dette i en kort periode, men helst ikke over to uker.

Hvis det er for varmt eller kaldt i klasserommet, har dere rett til å be rektor om å gjøre noe med det. Hvis rektor ikke svarer, eller skolen ikke løser problemet, kan dere ta opp saken med fylkesmannen.

Du kan lese mer om retten til et godt fysisk skolemiljø og hvordan dere kan klage her. 

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv