7. februar 2020

Føler ikke at karakterene mine reflekterer mine evner

Hei! Jeg føler ikke at mine karakterer reflekterer min evne i fag, hva gjør man? Kan man klage til UDIR?

Hei, takk for at du skriver til oss!

Vi anbefaler deg å fortelle læreren din at du ønsker å få tilbakemeldinger på hva som skal til for å få de karakterene du mener du fortjener. Be gjerne foreldrene dine om hjelp til å snakke med læreren.

Karakterer som du får på innleveringer, framføringer og prøver i løpet av året er ment som hjelp til deg for å vite hva du har vist at du kan. Selv om karakterene «teller» er det standpunktkarakteren – den du får i slutten av tiende, som blir stående. Det er den du kan klage på. Du sender da klagen til skolen.

Her kan du lese mer om karakterer og vurdering:

Lenke til nettside om karakterer og vurdering

Vi håper dette var til hjelp!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv