8. februar 2019

Flytting

Jeg er en gutt på 15 år og bor nå i et beredskapshjem. Jeg ble mishandlet hjemme av foreldrene mine og banket opp. Dette har egentlig pågått i cirka 2 og et halvt år. Det er nå nylig jeg faktisk sa fra til barnevernet. Barnevernet har nå startet et samarbeidsprosjekt med foreldre sånn at jeg kan dra hjem. Grunnen til hvorfor de startet dette prosjektet var fordi foreldrene nektet mishandlingen og vold som har blitt utført på meg. Jeg er 100% sikker på at jeg aldri vil bo hjemme og aldri vil ha noe med familien min å gjøre. Jeg føler meg utrygg i å bo i fylket jeg er i(…). Jeg lurte på om jeg hadde rett til å flytte til institusjon eller fosterhjem i et annet fylke eller by som for eksempel…

Hei, takk for at du skriver til oss.

Vi kan ikke svare sikkert på spørsmålene dine, men vi mener at barnevernet bør legge stor vekt på hva du mener.

Det som er best for deg skal være det grunnleggende hensynet i alt barnevernet gjør. Barnevernet skal snakke med deg for å høre hva du mener, ønsker og tenker, og de skal legge vekt på meningen din.

Det viktig at du forteller saksbehandleren din at du ikke vil flytte hjem og hvorfor, hvis du ikke har gjort det allerede. Han eller hun skal også gi deg informasjon om rettighetene dine, og kan hjelpe deg å klage på tiltaket de har satt i gang.

Du har rett til å ha en egen tillitsperson i barnevernet. Det betyr at du kan ha med en du stoler på, i all kontakt med barnevernet. Det kan være hvem som helst over 18, for eksempel en lærer eller helsesykepleier på skolen. Siden du er 15 år har du også partsrettigheter, og det kan hende du har rett til en egen advokat.

Du kan klage til fylkesmannen på at samarbeidsprosjektet ikke er riktig tiltak. Her finner du kontaktinfo til fylkesmannen. Vi anbefaler at du ringer dem. Da skal de hjelpe deg å klage. Barnevernet kan også hjelpe deg å klage. Her står det mer om hva du kan gjøre hvis du vil klage. 

Hvis du vil ha hjelp til å klage eller snakke med barnevernet, kan du også kontakte Barnas Jurist. Der kan du få hjelp av jusstudenter og jurister som kjenner rettighetene dine, og de kan hjelpe deg å få oppfylt dem.

Vi håper dette hjelper og at barnevernet hører på deg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv