29. august 2019

Flytte ut?

Hei, jeg er 17 år gammel og blir snart 18. Jeg bor i fosterhjem og vet ikke noe om hva som skjer når jeg blir 18. Barnevernet besøker meg nesten aldri, og når de først er der så snakker vi aldri alene. Jeg lurer på hva som skjer når jeg blir 18, og har blitt fortalt at barnevernet egentlig må snakke om ettervern et år før jeg blir 18. Så det jeg lurer på er om barnevernet har en plikt å fortelle meg et år før jeg blir 18 om ettervern?

Tema: Barnevern

Hei og takk for at du kontakter Barneombudet!

Det er leit å høre at du snakker lite med barnevernet alene, og det er lett å forstå at du tenker mye på hva som skal skje videre når du blir 18.

Barnevernet har plikt til å snakke med deg om ettervern. I barnevernloven står det at barnevernet skal snakke med ungdommen «i god tid» før 18 års dagen for å avklare hva som skal skje etter dette. Noen får videre tiltak fra barnevernet, mens andre får andre hjelpetiltak fra for eksempel NAV.

Barnevernet har plikt til å følge opp barn som bor i fosterhjem. Dere skal ha jevnlig kontakt, og de skal snakke med deg om hvordan du har det. Når du bor i fosterhjem skal du også ha en tilsynsfører som kommer på besøk og som du kan ta opp dette med. Både barnevernet og tilsynsfører vet at de bør snakke med deg alene.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med barneverntjenesten som har ansvar for deg, og si at du ønsker et møte med dem så fort som mulig fordi det er viktig for deg å vite hva som skal skje i ditt liv. Kanskje dere blir enige om hva som skjer etter at du har fylt 18. Hvis du ønsker videre tiltak og barnevernet ikke vil tilby deg noe etter dette, kan du klage til fylkesmannen. Du kan også klage dersom barnevernet eller tilsynsføreren ikke snakker med deg i det hele tatt.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv