19. februar 2019

Flytte til egen leilighet

Hei, jeg synes at det er bedre å bo alene i et eget leilighet,jeg har ikke problemer med familien min, men selvom det er det bedre for meg som en 17 åring å bo alene bort fra familien, hva kan barnevern hjelpe meg med
Mvh …

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Barnevernet sin oppgave er først og fremst å hjelpe barn og unge som ikke har det bra hjemme. Hvis du ønsker å flytte ut, men dette ikke skyldes at du har det vanskelig hjemme, så er det nok dessverre lite barnevernet kan hjelpe deg med.

Foreldrene dine har ansvaret for deg frem til du er 18 år. Hvis du skal flytte hjemmefra før du er 18 år, så må foreldrene dine være enige i dette.

Hvis foreldrene dine synes det er greit at du flytter for deg selv, så har de også plikt til å forsørge deg frem til du fyller 18 år eller er ferdig på videregående. Det betyr blant annet at de må hjelpe deg slik at du har penger til mat, husleie og andre ting som er nødvendig i hverdagen. De må også skrive under på leiekontrakten din hvis du skal leie et sted å bo.

På våre nettsider kan du lese mer om å flytte for deg selv.

Du kan også finne nyttig informasjon om dette på nettsidene til ung.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv