16. mai 2018

Flytte på hybel

Hei, jeg er ei jenta på 17 år, jeg fyller 18 år til neste år. Jeg er under omsorg av barneverntjenesten, og jeg bor per nå på institusjon, og har gjort dette et år nå. jeg er her på hybeltrening, men jeg blir fortsatt boende på institusjon da barneverntjenesten hele tiden finner på unnskyldninger for å holde meg her. Nå sier de at jeg ikke kan flytte på hybel før jeg er 18 år, fordi loven sier det. Stemmer det at jeg ikke kan bo på hybel når jeg er under 18 år? Det var tenkt hybel med oppfølging.

Tema:

Hei!

Så fint at du skriver til oss. Barnevernet har rett – de kan nekte deg å flytte på hybel til før du fyller 18 år. Det samme gjelder for ungdom som bor hjemme. Barnevernet og foreldre har denne retten over barna helt frem til de fyller 18 år. Men da er barna myndige og kan bestemme selv.

Men selv om en fyller 18 år kan det være lurt å ikke slippe helt tak i barnevernet. De har mulighet for å gi deg ettervern, det vi si at du kan få hjelp og støtte noen år til. Du er myndig, og du må samtykke, men kan altså få hjelp og oppfølging dersom du vil det og barnevernet fatter vedtak om det.

Her kan du lese mer om det: Kva er ettervern?

Ungdom som er i barnevernet har flere rettigheter. Du finner det her: Alt du trenge å vite om barnevernet og dine rettigheter i barnevernet.

Vi har også skrevet om retten til å bli hørt i barnevernet på denne siden, og på denne siden finner du mer informasjon om å klage dersom du er misfornøyd.

Håper ting løser seg for deg på en god måte!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv