8. april 2020

Flytte hjemmefra

Hei,
Jeg skal bli 18 om en måned, og jeg vil bo for meg sjølv og bestemme over mitt eget liv, fordi nå bor jeg sammen med mamma og hun vil bestemme over meg og gjøre det hun vil at jeg skal gjøre og det vil jeg ikke leve med lenge. Jeg lurte på om jeg kan flytte for meg sjølv når jeg fyller 18 år? Eller må man vente til man er ferdig videregående og er blitt 19? Eller hva er reglene og rettighetene mine. Og jeg lurte på hvis jeg flytter for meg sjølv når jeg fylte 18 om barnevernet blander seg inn og spørre om hvorfor måtte jeg flyttet?
Takk for svaret!

Hei, takk for at du skriver til Barneombudet.

Når du er 18 år er du myndig og kan bestemme selv. Det kan være gode grunner til å bli boende hjemme til du er ferdig med skolen, men hvis du ønsker å flytte ut foreslår vi at du og moren din planlegger det sammen.

Du kan lese mer om å flytte for seg selv, på våre nettsider.

Foreldre har forsørgeransvar for barna sine til barna er ferdige med videregående skole. Det betyr at foreldrene dine har plikt til å hjelpe deg økonomisk selv om du er 18 år, så lenge du fortsatt går på skole.
Forsørgeransvar betyr at foreldrene dine skal dekke mat, klær, bolig, fritidsaktiviteter og så videre. Foreldres plikt til å forsørge deg gjelder selv om du ikke bor hjemme.

Hvor mye foreldre skal forsørge barna handler om foreldrenes økonomi, om barna har egne penger/midler, og hva som dekkes av Lånekassen gjennom stipend og lån.

Du kan be om mer hjelp både hos NAVLånekassen og barnevernet. Du kan også forsøke å snakke med rådgiver på skolen din.

Hvis du er i kontakt med barnevernet, kan det hende de ønsker å vite hvorfor du ønsker å flytte ut før du er ferdig på videregående, men du er myndig og kan bestemme selv.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv