13. juni 2019

Flytte hjemmefra 17 år

Hei! Jeg er en 17 år gammel jente som går danselinjen på vgs. Jeg bor 1,5 time fra skolen og har lenge slitt meg ganske mye ut på reiseveien. på morningen må jeg stå opp tidlig og må bli kjørt til busstoppet. på ettermiddagen må jeg tidlig planlegge buss hjem, som garantert ikke passer med mine planer. dette gjør at jeg hele tiden på dra fra arrangementer lenge før de er ferdig for å rekke å komme meg hjem. Siden jeg går på danselinjen, blir jeg sliten av både skolearbeid og trening på skolen. En kombinasjon av det pluss skolevei, har gjort at jeg er utrolig utmattet og sliten. jeg har lenge diskutert med mine foreldre å flytte i kollektiv eller i hybel, men de er skeptiske fordi de mener jeg er for ung. de jobber som helsesøster og er ganske gamle. derfor har de et ganske gammeldags syn på en slitsom hverdag og sier at siden de klarte seg, så klarer jeg meg. de mener jeg bare må innstille hodet, og at det er nok. midt i en slitsom skolehverdag der jeg er utmattet og trenger hjelp, er det utrolig nedverdigende å bare bli møtt med "du overlever", når jeg føler meg helt tom. jeg føler meg ikke sett, og føler meg trist og alene, når jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, og ikke har noen som hører på meg. jeg er på det stadiet at jeg vil droppe ut, men de sier at jeg overlever om jeg bare bestemmer meg for det. problemet er at jeg er så utrolig utmattet og sliten, at jeg ikke har noe som helst motivasjon til å stå opp tidlig for å reise langt mer. jeg ønsker å flytte ut, og sier at jeg kan gjøre hva de vil, for at de skal gi meg lov, men de står på sitt. jeg trenger sårt å komme meg nærmere skolen og venner, hvis ikke så kommer jeg til å gå på en psykisk smell. det er uaktuelt for meg å gå inn i et nytt skoleår ved å bo så langt unna, ettersom jeg er helt ferdig etter mitt første år. jeg føler meg alene, trist og desperat. er det en mulighet for å kontakte barnevernet, eller hva annet kan jeg gjøre for å kunne flytte ut og kunne fullføre vgs?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt. Vi forstår at du har en slitsom hverdag. Du har en veldig lang reisevei for å komme til skolen.

Du kan bare flytte på hybel dersom foreldrene dine er enige i det.

Hvis du skal flytte før du er 18 år, så må foreldrene dine være enige i det.  Så lenge du er under 18 år, så er det foreldrene dine som har ansvaret for deg. Vi forstår at du ikke greier å overbevise dem om at dette er til det beste for deg, og det kan hende at de har gode grunner for det. Kanskje du kan fortelle dem akkurat det du har fortalt til oss, slik at de forstår ordentlig hvordan du har det? Du må også vise at du er moden til å ta ansvar for å bo for deg selv, at du inngår avtaler og følger disse. Da vil foreldrene dine være tryggere på at det går bra, men dersom de ikke er enige er det altså de som bestemmer.

Foreldrene dine har omsorgen for deg fram til du er 18, noe som også innebærer at foreldrene dine pliktet til å forsørge deg fram til du er ferdig på videregående. Det betyr at om du flytter på hybel, så må de betale for de utgiftene du vil ha til mat, husleie og andre ting du trenger i hverdagen. Les mer om å flytte for deg selv

Du skriver at du er utmattet og at du ikke greier å fortsette med den lange reiseveien. Har du snakket med rådgiver på skolen din om dette? Du bør også kontakte fastlegen din eller helsesykepleier på skolen din. Helsestasjonen for ungdom kan også være til god hjelp. Noen steder har de egen psykolog. Fortell dem hvordan du har det og be om råd og hjelp. Kanskje kan dere sammen finne løsninger som kan passe for deg.

Du spør oss om barnevernet kan hjelpe deg i en slik sak. Det er litt vanskelig for oss å vite om de kan bidra her. Hovedsakelig kommer barnevernet inn der hvor foreldre ikke har gode nok omsorgsevne eller hvor situasjonen er slik at barnet/ungdommen ikke lenger kan bo hjemme.

Du kan også ta en titt på en side vi har laget som heter Den vanskelige samtalen med en voksen. Her vil du finner tips og råd på hvordan du kan gå fram for å ta opp vanskelige temaer med foreldrene dine.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv