4. november 2019

flytte hjemme fra

Hvorfor tok dere ikke og snakket med forledrene våre og lage regler hjemme heller en og sende oss vek etter 3 gang vi snaket sammen på skolen

Tema:

Hei,

Har du skrevet til oss før?

Dessverre vet ikke vi hva som har skjedd hjemme hos deg. Vi har heller ingen mulighet til å kontakte foreldrene dine.

Mulig at du tror vi jobber for barnevernet, men det gjør vi ikke. Vi hos Barneombudet kan svare på spørsmål om hvilke rettigheter du har, og gi råd om hvem som kan hjelpe deg. Men vi kan ikke bestemme noe, eller endre på noe som er bestemt av barnevernet eller andre.

Du kan lese mer om hva vi hos Barneombudet kan hjelpe deg med her.

Vi har også laget en egen side med informasjon om hva barnevernet gjør og hvordan du kan klage på barnevernet dersom du ønsker det.

Ta gjerne kontakt med oss igjen om det er noe mer du lurer på.

Hilsen hos hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv