12. november 2018

Flytte gjennom barnevernet

Jeg har vært i kontakt med barnevernet og bup gjennom hele livet. Og har aldri hatt noe godt forhold til foreldrene mine og den siste tiden har det vært verre enn før. På bup har jeg og hun jeg snakker med snakket om at jeg kanskje skal flytte for meg selv gjennom støtte av barnevernet. Hvis barnevernet mener at dette er det beste for meg, kan foreldrene mine nekte dette? Hva gjøres dersom jeg skal flytte fir meg selv og hva er prosessen hvis dette skjer?

Hei!

Hvis barnevernet er enig med deg i at det beste for deg er å flytte ut, så kan de hjelpe deg med det.

Som hovedregel må foreldrene samtykke til at ungdom kan flytte ut før fylte 18 år. Men det gjelder ikke alltid. Dersom barnevernet mener det beste er å flytte deg, så vil de normalt først forsøke å få foreldrene med på en frivillig plassering. Dersom foreldre ikke vil samtykke til flytting, og barnevernet mener det er skadelig for deg å bli boende, så kan barnevernet lage et tvangsvedtak om at du skal flyttes mot dine foreldres vilje.

Vårt råd er at du sier i fra til barnevernet om hvordan du har det, og at du ønsker å flytte. Du kan be saksbehandleren på BUP om å snakke med barnevernet sammen med deg.

Hvis det er noe mer du lurer på, – eller om det er noe som vi har misforstått, så er det bare å sende inn flere spørsmål til oss.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv