4. mars 2019

Flytte alene til Paris

Hei, jeg lurer på om det er lov til å flytte alene og gå på videregående i utlanded (Paris) hvis begge foreldrene angrer. Hvis ja, er det mulig å få stipend?

Hei og takk for at du skriver til oss.

Foreldrene dine må være enig i at du kan flytte. De har ansvar for å ta vare på deg fram til du er 18 år. De skal gjøre det som er best for deg og gi deg en trygg og god oppvekst.

Dersom du skal flytte må foreldrene dine dekke utgiftene dine til bolig, mat og andre nødvendige ting. Siden du er under 18 år må foreldrene dine undertegne husleiekontrakter og andre avtaler for deg. Du kan altså ikke flytte hjemmefra før du er 18 år uten dine foreldres tillatelse.

Det beste du kan gjøre er derfor å prate med foreldrene dine. Fortell dem hvorfor du mener at det er bra for deg å flytte alene og gå på videregående i utlandet. Vi har laget noen tips om hvordan du kan snakke med voksne om vanskelige temaer. Du kan lese dem her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv