19. oktober 2018

Flyktningebarn og skole

Får barn som må flykte fra landet sitt, gå på skole i sitt nye land? Foreksempel om de kommer til Norge?

Tema: Skole

Hei!

Retten til å gå på skole gjelder i alle land uansett. I noen land er det flyktningbarn som ikke får gå på skole fordi det ikke finnes skoler for dem. Organisasjoner som UNICEF og Redd Barna sørger for skole til mange av disse barna.

I Norge får nesten alle barn som kommer hit som flyktninger og asylsøkere gå på skole.

En gruppe har ikke rett til skole – de som har fått beskjed om at de må reise hjem og som skulle gått på videregående skole. De fleste av dem får gå på skole likevel, men det finnes noen få som ikke får det.

Barneombudet mener at alle barn i Norge bør ha rett til å gå på skole, uansett.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv