31. mai 2019

Fengsling av mindreårige.

Jeg vil her ikke skrive spørsmål – men bare gi dere en tilbakemelding:
Veldig flott at barneombudet Bejer Engh er kritisk til fengsling av mindreårige! FrP og regjeringen går altfor altfor langt, stå på barneombudet!

Tema: kriminalitet

Hei

Takk for at du skriver en hyggelig tilbakemelding til oss! Det er viktig for oss at barn og unge synes det vi jobber med er saker som er viktige for dem. Både Inga som er barneombud og vi andre som jobber på kontoret vil fortsette å jobbe mot at mindreårige skal fengsles. Barn hører ikke hjemme i fengsel.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv