20. september 2019

fengsel i norge

I USA er det ganske "enkelt" å komme i fengsel. Hva er det minste man kan gjøre for å komme i fengsel i norge? (skoleprosjekt)

Tema: kriminalitet

Hei!

Vi kan ikke gjøre skoleoppgavene for deg, men det skal veldig mye til for at en person under 18 år kommer i fengsel i Norge. De fleste ungdommene i fengsel er varetektsfengslet, det vil si at de er mistenkt eller siktet i en alvorlig sak, og det er fare for at de kan ødelegge bevis eller gjøre noe like galt en gang til.

De som blir dømt til fengselsstraff har ofte gjort svært alvorlige ting som ran, voldtekt eller gjentatt, grov vold.

Du kan lese mer om fengsel for ungdom her.

Lykke til med oppgaven!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv