16. mai 2018

Feil Karakter og Har Lyst å Bytte Klasse

Læreren min er ganske streng på karakter og gir meg feil karakter, det er ikke bare jeg som synes det.
Nesten hele klassen synes at læreren gir feil karakter, derfor har jeg lyst til å bytte klasse sånn at jeg får en annen lærer som skal gi meg karakter.

Jeg har også nesten alle vennene mine på andre klassen men jeg vet ikke om det er lurt å bytte klasse.
Tenk hvis jeg ikke kan bytte tilbake herregud jeg har flere tusen spørsmål.

Kan jeg få fritak i Nynorsk og Spansk fordi jeg må lære morsmålet?

Tema: Skole

Hei!

Så fint at du tar opp det med karakter. Det er ikke bra dersom du ikke føler at læreren gir deg en riktig vurdering. Og det er nettopp det som er poenget med å få karakter – du skal forstå hvorfor du får akkurat den karakteren – og hva som skal til for å få bedre karakter.

Det er en egen forskrift som sier hvordan lærere skal sette karaterer (vurdering). I tillegg har Utdanningsdirektoratet gitt noen råd om hva de mener er god praksis, og det må skolen følge. De finner du her: Fire prinsipper for god underveisvurdering

Dersom du ikke en enig i hvordan du blir vurdert av læreren din, så kan du ta det opp med læreren. Læreren skal forklare deg hva som er kravene i læreplanen, og hva som skal til for at du kan gjøre det bedre.

Dersom du mener at læreren ikke behandler deg rettferdig, og det går ut over skolemiljøet ditt, så kan du si ifra til rektor om det. Da må rektor undersøke saken og finne en løsning. Selv om læreren ikke gjør noe feil, så kan det likevel være en ide å få bytte klasse, dersom det er blitt et vanskelig samarbeidsklima mellom deg og læreren. Dette kan du ta opp med rektor.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv