18. mai 2020

Får ikke lov til å være med venner uten om skole tiden.

Hei. Jeg har mange venner. Jeg blir alltid spurt om å finne på noe med venner uten om skole tid. F.eks. Jeg får ikke lov til være hus en venn, bursdags fester og heller gjør noe fri tid aktiviteter med venner i det hele tatt. jeg må være hjemme senest en time etter skolen slutter. jeg får lov til å gå ut hvis jeg skal kjøpe noe familien trenger fra butikken, Eller jeg får lov til å gå ut jeg kan bare gå ut alene eller med søsken.
Har foreldrene mine lov til å gjøre det. Jeg har levd i sånn de fire siste årenealle venne mine som inviterer meg til steder jeg er nødt til å fortelle dem løgn fordi jeg får nettopp ikke lov til å være med dem.

Hei og takk for at du skriver til oss!

Det er ganske mange ungdommer som får det vanskelig med foreldrene sine når de er på din alder. Men det er ikke greit med så strenge regler som du har.

Du har rett til fritid, å være med venner og være med på fritidsaktiviteter. Du har rett til å utvikle deg og være sammen med andre barn. Og etter som du blir eldre skal du få lov til flere ting, og du skal få bestemme mer selv. Dette står barnekonvensjonen og barneloven.

Men dessverre er det nok ingen regler som sier akkurat hva foreldrene dine kan bestemme.

Foreldrene dine har plikt til å ta vare på deg. Det betyr også at de skal bestemme en del i livet ditt, for eksempel hva slags innetider du skal ha. Om de er bekymret for de du omgås kan være skadelige for deg, har de også rett til å sette grenser for hvem du er sammen med. Men uansett hva de bestemmer, skal de tenke på hva som er best for deg. De skal også høre på hva du mener før de bestemmer noe. Jo eldre du blir, jo mer skal meningene dine telle. Det er derfor viktig at du snakker med dem om hvordan du opplever reglene deres. På våre nettsider kan du lese mer om hva foreldrene dine bestemmer og hva du bestemmer hjemme. 

Vi tror også det er lurt at du snakker med noen andre voksne om hvordan du har det hjemme, som kan gi gode råd om hva man kan gjøre når man har det vanskelig hjemme. Kors på halsen er et samtaletilbud for barn og unge hvor du kan fortelle om alt. De har også en Chat, om du synes det er letter å skrive enn å prate. Det er gratis og anonymt å bruke tjenesten.

Skriv til oss igjen om du ikke får hjelp til å få det bedre hjemme.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv