23. august 2019

få dekket reisekostnadene

Hei! Jeg bor 10,4 km (gå avstand) unna skolen min. Får jeg dekket reisekostnadene mine, eller må man regne avstanden med transport. Med transport så tar det minimum 37 min med Tbane og buss.

Tema: Skole

Hei og takk for at du skriver til oss.

I følge opplæringsloven §§ 7-2 til 7-4 har alle elever i videregående skole som bor mer enn 6 km fra skolen rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse.

Det er korteste gangbare vei mellom hjem og skole regnet fra dør til dør som skal legges til grunn.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv