6. november 2019

Et rullende spørsmål fra xxx

Hei!

Jeg heter xxx og er 14 år gammel. Jeg bor nå i en leilighet i Oslo med assistenter. Nå har barnevernet bestemt at jeg skal bo hos pappa, fordi det var et av de siste valgene tydeligvis. Men, spørsmålet er har jeg lov til å si nei?

Hilsen Gutt 14

Hei og takk for at du skriver til oss.

For at ingen skal vite hvem du er, så har vi tatt bort personlig informasjon fra spørsmålet ditt.

Du har lov til å si at du ikke vil bo hos pappaen din, og barnevernet skal legge stor vekt på det du selv mener. Det er likevel barnevernet og fylkesnemnda som bestemmer hvor du skal bo. Men barnevernet skal alltid tenke på hva som er best for deg når de bestemmer noe. De skal også snakke med deg for å høre hva du mener, ønsker og tenker, og fortelle deg hvordan de har tatt hensyn til dette.

Du kan lese mer om retten til å bli hørt og si sin mening i barnevernet her.

Når du fyller 15 år får du rett til egen advokat. Selv om du kanskje ikke kan få egen advokat enda, har du likevel mange rettigheter. Blant annet har du som nevnt rett til å bli hørt. Hvis du ønsker at noen hjelper deg i saken din og for eksempel blir med deg i møte med barneverntjenesten, kan du kontakte noe som heter Barnas Jurist. De er som en gratis advokat for barn og ungdom.

Vi håper det løser seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv