15. januar 2019

Er dette lovlig

https://resett.no/2019/01/11/oslo-barnehage-arrangerte-aktivitetsdag-med-hijab-islamsk-bonn-og-resitering-av-koranen/

Tema: Religion

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet.

Barneombudet kan ikke se at det foreligger verken lover eller gode grunner som skulle tilsi at dette ikke er lovlig.

I Norge har vi etter Grunnloven forsamlings- og religionsfrihet, og Barneombudet mener det er veldig bra at barn fra tidlig alder lærer mer om forskjellige religioner og trosretninger.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv