21. august 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Er dette anonymt?

Er det anonymt å stille spørsmål her? Må dere bryte taushetsplikten hvis det er alvorlig? Og er det mulig å sende inn spørsmål uten at det blir "offentliggjort"?

Hei, og takk for spørsmålene dine.

Spør Barneombudet er et anonym tjeneste. For å gi råd eller veiledning trenger vi ikke å vite hvem du er.

Det er også mulig å sende inn spørsmål uten at det blir ‘offentliggjort’. Dette kan du gjøre ved å sende oss en e-post, men da er du ikke anonym lenger. Du kan også ringe oss. Dette kan du gjøre anonymt, men vi kan se nummeret du ringer fra.

Alle som jobber hos Barneombudet har taushetsplikt. Det betyr at alt du snakker med oss om, kan vi ikke si til andre. Men det er ett unntak. Blir vi veldig bekymret, må vi prøve å få noen til å hjelpe deg. Det betyr at i veldig alvorlige tilfeller må si ifra til noen som kan hjelpe deg, for eksempel barnevernet. Dette gjelder når det er alvorlig fare for liv eller helse.  Du kan lese mer om meldeplikt her.

Men, som sagt aller først, de som skriver til Spør Barneombudet er anonyme. Det vil si at vi ikke vet hvem det er, og da kan vi heller ikke melde våre bekymringer til andre.

Du kan lese her hva som skjer med spørsmålene som stilles på Spør Barneombudet.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv