14. juni 2019

Ensom og redd

Jeg har vært I kontakt med BUP og barnevernet. Det jeg opplevde der ga meg et arr for livet. De ville gi meg medisiner fordi jeg hadde en tendens til å snakke mye. Jeg er ikke syk. Jeg var lykkelig før de ødela livet mitt. Hvis man får medisiner og man ikke er syk fysisk eller psykisk er man da gal?

Hei og takk for at du tar kontakt!

Du har rett til å bli hørt og si hva du mener til de voksne som skal bestemme over deg. Det gjelder også når du snakker med de som jobber i barnevernet og i BUP. De skal høre på det du forteller dem, og legge vekt på det du mener når de skal bestemme noe.

Hvis du mener du får medisiner du ikke vil ha eller trenger, bør du snakke med saksbehandleren din. Fortell ham eller henne hvorfor du blir stresset av hjelpen de prøver å gi deg. Barnevernet må gjøre det som er best for deg, og de må derfor høre på deg og ta det du sier på alvor. Det er ikke sikkert de kan bestemme det slik du vil, men da må de fortelle og forklare deg hvorfor de ikke kan gjøre det du vil. Du kan lese mer om din rett til å bli hørt i barnevernet her.

Du har også rett ti lå klage, både over behandling i barnevernet og i BUP. Du kan ta kontakt med fylkesmannen eller Pasient- og brukerombudet for å få veiledning.

Noen ganger kan det også være lurt å få hjelp av noen andre voksne enn de som arbeider med saken din. Du kan for eksempel ta kontakt med Barnas jurist. De kan veilede deg i hvordan du kan gå fram for å få frem dine meninger i møtet med barnevernet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv