15. mars 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Enslige midreårige asylbarn i barnevernet

Hei!
Jeg lurer på om hva som kan være argumenter for at barnevernet må ta opp grensen fra 15 til 18 år når det kommer til omsorgssentrene. Er det regler for det? Har de lov? Barn er jo barn

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Barneombudet er enig med deg at barn er barn. Derfor mener vi at alle enslige mindreårige asylsøkerbarn, også de mellom 15 og 18 år, skal komme under barnevernets omsorg. Akkurat som alle andre barn som ikke har foreldre eller andre som kan ha omsorg for dem.

I dag er det slik at enslige mindreårige under 15 år tilbys plass i omsorgssentre som barnevernet har ansvar for. Enslige mindreårige fra 15 år og oppover får ikke plass på omsorgssentre men på asylmottak. På disse asylmottakene får disse barna ikke den samme omsorg som de på omsorgssentre. De får heller ikke den omsorgen de trenger.

Både barnevernloven og barnekonvensjonen sier at alle barn som ikke har foreldre som kan ta vare på dem, har rett til god omsorg. Dette gjelder også barn på flukt. Særlig barn som ikke kan bo hos foreldrene sine, må staten passe godt på. Staten ser enslige mindreårige mellom 15 og 18 år likevel ikke først og fremst som barn uten omsorg, men som asylsøkere.

Du kan lese mer om barn som søker asyl alene her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv