30. januar 2020

Energi drikk

Er det noen fast aldersgrense på energi drikk. Jeg fant fra 14 til 18 år. Gjelder den regelen fortsatt.

Tema: Aldersgrense

Hei!

Det er ingen aldersgrense for kjøp av energidrikk i Norge, men butikker har lov til å sette sine egne aldersgrenser. Flere butikker har satt aldersgrenser på alt fra 14-18 år for å kjøpe energidrikke. Butikken kan derfor nekte deg å kjøpe dette.

Du kan lese mer om energidrikker på nettsidene til ung.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv