10. januar 2019

Endring av klasser 5. Trinn

3.januar sa skolen at de skulle splitte de tre klassene på trinnet og sette sammen nye klasser. Når jeg og andre elever spørr om hvorfor eller sier at vi ikke vill får vi det samme svaret: det har vert problemer i de andre klassen, men ikke min og at vi kommer til å vende oss til det. Men vi har ikke fått vite om problemene på forhånd. Derfor synes jeg dette er forferdelig urettferdig. Har de voksene på skolen lov til å gjøre dette uten å spørre elevene?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Alle elever har rett til å bli hørt og de har rett til å få informasjon om saker som handler om dem og deres hverdag på skolen. Les mer om deltagelse og rett til å bli hørt. 

På lik linje som deg vet ikke vi noe om bakgrunnen for at skolen velger å splitte de tre klassene på ditt trinn. Dere bør derfor be om mer informasjon fra lærer eller rektor. Det kan hende at de ikke kan si så mye om bakgrunnen for det som har skjedd. Kanskje har det skjedd et eller annet som ikke skolen har lov til å fortelle videre til elevene eller foreldre. Da har skolen taushetsplikt. Forteller de det videre da, så bryter de loven.

I noen saker skal det være slik, men da er det også viktig at skolen infomerer om det de kan og hva som skal skje fremover.

Opplever dere å få for lite informasjon, så kan dere si i fra til lærer, elevrådet og til FAU som er foreldreutvalget på skolen  De må da ta dette opp med skolens rektor. Les mer om demokrati på skolen

Håper dette ordner seg. Ta kontakt med oss igjen om det er noe mer du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv