11. desember 2015
Dette spørsmålet og svaret er over 4 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Elevråds valg,

Følg med nå:

Vi hadde elevrådasvalg, men læreren vår sa at vi MÅTTE velge 1 jente og 1 gutt som vi ville at skulle være elevrådsledere.

Men i klassen vår er det 4 gutter og 9 jenter…

Men da har jo guttene STØRRE sjanse for å vinne! Fordi de har jo 1/4 del sjanse for å vinne!,,,,

Det er jo veldig kjønnsdiskriminerende fordi de har større sjanse for å vinne bare fordi de er en gutt!

Men hver gang jeg prøver å forklare det til noen så sier Anne bare at jeg skalle holde munn…

HJELP,,, HVORDAN skall jeg fikse denne kjønnsdiskriminerende fasen av livet mitt?

PS: dette kjør når det gjeller andre ting også!☹️ f.eks.: lusia toget, leker, klær, elle-melling, kor, norsk, historie o.s.v………

Hei,

Så fint at du spør om dette!

Vi foreslår at du sender en klage til Likestillings – og diskrimineringsombudet, de kan bestemme om læreren din har brutt loven om likestilling. Skriv det samme til dem som du skrev til oss.

Her kan du få tak i ombudet:

Lenke til side med kontakt LDO

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv