4. mars 2020

Elevrådet

Jeg er leder for Elevrådet på skolen min. Jeg lurer på om Elevrådet og Samarbeidsutvalget ved skolen har beslutningsmyndighet? Hvor i Opplæringsloven står det at Elevrådet (råd og utvalg) er kun rådgivende?

Hei!

Elevrådet og samarbeidsutvalget har normalt ikke beslutningsmyndighet. De er rådgivende organ. Men kommunen kan bestemme at samarbeidsrådet skal kunne bestemme ting, det står i opplæringsloven § 11 i andre avsnitt.

Du kan lese mer elevrådet i opplæringsloven kapittel 11, i § 11-2. Her står det om elevrådets oppgaver i siste avsnitt. Siden det ikke står at elevrådet kan beslutte ting der så har elevrådet ikke fått myndighet til det i loven.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv