20. september 2019

Elevmedvirkning

Hei, på skolen min ble det nylig bestemt at elvene må være ute i friminuttene (utenom 20 min spisepause), dette ble bestemt helt uten av vi elever fikk noe å si, vi fikk bare vite om bestemmelsen etter den var bestemt. Er det noen regler som sier at vi i hvertfall burde blitt spurt, eller fått noe i saken å si? Det er jo tross alt en veldig stor del av vår skolehverdag, og når det skjer så store endringer, burde vi ikke få si vår mening i hvertfall? Har vi ikke rett på elevmedvirkning?

Tema: Skole

Hei!

Jo, dere har rett til å medvirke og si deres mening. Det står i opplæringsloven. Du kan lese mer om retten til elevmedvirkning her.

Når det gjelder den nye regelen på skolen din, er dette en sak dere bør ta med elevrådet – de kan ta saken videre til rektor på skolen. Dere kan også få foreldrene i FAU med på deres side. Sammen kan dere kanskje påvirke rektor til å se på regelen igjen. Men det er rektor som bestemmer til slutt.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv