20. september 2019

Elev på skolen

Han tar på meg

Tema: Skole

Hei!

Andre elever skal ikke ta på deg på en måte som du synes er ubehagelig. Dette er noe du kan si fra om til læreren eller foreldrene dine. Hvis du synes det er veldig ubehagelig, er det ekstra viktig at du sier fra, sånn at eleven som tar på deg får hjelp til å stoppe med det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv