12. desember 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

ekskludering i idrett

Har en idrettsklubb rett til å plukke ut utøvere som de mener ikke er gode nok, og plassere disse i en egen gruppe? Dette gjør de på grunnlag av at det er yngre utøvere som har tatt igjen eldre og har bedre prestasjoner. Dette gjelder barn fra 10-18 år.

Tema: Fritid

Hei, og takk for at du spør oss om hvilke rettigheter som gjelder i idretten.

Inntil barn fyller 13 år, gjelder det egne barneregler for idrettslag som hører til Norges Idrettsforbund. Hovedregelen er at alle skal få være med.

For utøvere over 13 år, så har de fleste forbund aldersinndelinger. For eksempel er det regler om hvordan lagene i de ulike aldersklassene kan «toppe laget» ved å bruke utøvere fra andre lag/aldersgrupper.

Vil du vite mer om reglene for barneidrett, kan du finne dem her: Barneidrett

Vil du vite mer om hvordan ditt lag har lov til å blande aldersgrupper på laget, så kan du enten kontakte idrettsforbundet i den kretsen som du tilhører, eller du kan kontakte Norges Idrettsforbund.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv