12. september 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Dysleksi

Hei, jeg har dysleksi og sliter med fagene på skolen. Læreren min har sakt at det er lengesiden hun har hatt en elev med så mye dysleksi som meg. I engelsk timene bare sitter der og skjønner nesten ikke noe, også blir jeg ukonsentrert og slik er det litt i de andre fagene også. Jeg vil gjerne ha hjelp, kanskje litt lettere oppgaver, og kanskje litt lettere lekser, på mitt nivå, men jeg får ikke hjelp. Jeg orker snart ikke mer skole – hva kan jeg gjøre for å få hjelp?

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Vi er lei for å høre at du ikke får nok hjelp når du har dysleksi. Det er ikke greit. Skolen har plikt til å hjelpe deg, og legge til rette for at du lærer best mulig. Du har rett til å bli hørt om hvordan undervisningen kan bli best mulig for deg.

Vi skriver et langt svar fordi det er viktig for å gi nok informasjon. Hvis du synes det er vanskelig å lese så spør foreldrene dine eller noen andre om hjelp.

Hvis skolen ikke selv klarer å finne ut av hvordan de skal hjelp deg, skal de be om hjelp fra PP-tjenesten (Pedaogisk-Psykologisk tjeneste) i din kommune.

Du eller foreldre dine har også rett til å ta kontakt med PP-tjenesten selv, hvis dere opplever at skolen ikke hjelper deg. Vi har skrevet litt mer om både skolens plikt og hvilken rettigheter du har på våre nettsider. Du kan lese mer om dette ved å klikke på lenkene under.

Lenke til nettside som forteller hva skolen skal gjør for å gi deg tilpasset opplæring.

Lenke til nettside som forteller om din rett til spesialundervisning.

Her står det også litt om hvordan du kan klage hvis du ikke får riktig hjelp.

Dysleksiforbundet har laget retningslinjer for hvordan skolene skal følge opp elever som har dysleksi. Vil du vite mer om det kan du se her: Retningslinjer fra Dysleksiforbudet

Vil du vite mer om de regler som gjelder for å høre elevene, og å legge best mulig til rette for læring, så finner du det her:

Barnekonvensjonen artikkel 12 – om å høre barn, 

Barnekonvensjonen artikkel 3 – om barnet beste

Opplæringsloven §1-3  – om plikten til å tilrettelegge for elevene

Vi håper du snart får bedre undervisning. Hvis du ikke får hjelp, kan du  kontakte oss igjen på post@barneombudet.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv