6. juni 2019

Drikke vann i timen

Har lærere lov til å nekte deg å drikke eller spise i timen?

Tema: Skole

Hei!

Takk for at du skriver til oss.

Ja, læreren kan nekte elevene å spise og drikke i timen. Læreren skal passe på at dere bruker tiden på læring og ikke andre ting. Læreren kan derfor bestemme hva som skal skje i timen, og at det ikke er lov til å spise eller drikke i timen hvis det forstyrrer undervisningen.

Men læreren skal også lytte til elevenes behov for mat og drikke, og ta hensyn til behov hos hver enkelt elev. Hvis du har behov for å spise eller drikke oftere enn det læreren gir deg lov til, kan du og foreldrene dine derfor ta opp dette med læreren din.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv