21. november 2016
Dette spørsmålet og svaret er over 3 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

diskriminering

Hei! Jeg er en gutt på 12 som opplever at lærerne diskriminerer meg. En gang sa gymmlæreren min at jeg ikke klarer en dritt,at jeg kommer til å få karakter 1 i alt på ungdomskolen og at jeg ikke kommer til å få til en dritt i live. En annen gang så tok han en indebandykølle og kastet den mot meg og jeg ble nesten truffet. Han har også sagt til en elev -skal jeg kaste deg i søplekassa ? eller den norske søplekassa er for bra for deg. eleven var utenlansk. derfor er det rasistisk. Læreren min har også BRUTT taushetsplikkten sin. Jeg sa noe til henne og henne sa at henne IKKE skulle si det til noen. Noen dager senere sa henne det høyt til klassen når jeg ikke var der. Men kan jeg anmelde gymlæreren min ? og hva skal jeg gjøre ?

Hei,

Det du skriver til oss er veldig alvorlig og det ser ut som det er brudd på mange norske lover blant annet barnekonvensjonen, opplæringsloven og forvaltningsloven. Vi har anonymisert din henvendelse. Men du er velkommen til å ta kontakt med oss på post@barneombudet.no hvis du trenger flere eller andre råd enn de vi kommer med her.

Du forteller at du både blir krenket av en lærer og at du eller andre har opplevd diskriminering på skolen. Du har også opplevd brudd på taushetsplikten.

Først; alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det er en lov som sier at ingen elever skal bli mobbet eller krenket. Mobbing er alvorlig og ulovlig. Voksne har et spesielt ansvar for å forhindre og stoppe mobbing. Vi skjønner at situasjonen er spesielt vanskelig for deg siden det er en lærer som krenker og diskriminerer dere elever. Du må fortelle rektor eller en annen du stoler på skolen om det du har opplevd.

Dersom du synes det er vanskelig å si ifra kan du sende en skriftlig klage til skolen. Under finner du en mal som du kan bruke.

Her finner du en klagemal du kan sende til skolen

Du kan skrive ned alt i din klage og sende det til rektor. Du har krav på et svar og på at han/hun skal sette inn tiltak for at det skal bli bedre.

Det du forteller om at læreren din har kommet med rasistiske bemerkninger til medelever bryter med barnekonvensjonens artikkel 2, som handler om retten til ikke bli diskriminert. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Under kan du lese mer om dette.

Barnekonvensjonen artikkel 2 – ikke diskriminering

Du forteller oss også om en lærer som ikke holdt taushetsplikten sin. Dette bør rektor få vite. Det er han/hun som har ansvar for at de som jobber på skolen følger norsk lov.

Alt du forteller er så alvorlig at vi i Barneombudet synes du skal snakke med dine foreldre om dette, vise dem spørsmålet du sendte oss og få hjelp av dem videre.

Og som nevnt over: Ta kontakt med Barneombudet igjen dersom du trenger mer hjelp!

Med hilsen oss i Barneombudet

 

 

 

Spørsmålsarkiv