17. desember 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Diskriminering

"Invitasjon til Jenter og Teknologi på UiT campus! Torsdag 7. februar 2019, kl. 10:00-15:00.
Jenter på Vg1 som tar T-matte, eller jenter i realfag på Vg2/Vg3 er invitert. Info om programmet ligger på www.uit.no/jenterogteknologi. Siden noen har fagdag den dagen (blokk 4), avtale først med faglærer du har den dagen. Deltakelse gir ikke fravær. Påmelding kan gis til matte/lab fag lærer eller direkte til naturfagansvarlig her på X." Hvorfor i all verden skal det vere greit at her i Norge hvor liksom de to kjønnene skal være "likestilt" være greit å utestenge gutter fra et slikt tilbud? Samtlige lærer har brukt mye tid i undervisningen på å skryte av tilbudet, og det har kommet fram flere ganger at gutter ikke skal ha muligheten til å kunne bli med. Dette synes jeg er uakseptabelt, og jeg mener at det er like viktig at gutter skal delta i realfag som jenter.

Hei!

Både gutter og jenter skal kunne velge realfag. Bakgrunnen for dette arrangementet er nok at det er flere gutter enn jenter som tradisjonelt søker på realfagsstudier på universitetsnivå.

Dersom du mener at guttene blir diskriminert fordi de ikke blir invitert til arrangementet om teknologi av Universitetet i Tromsø, kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet. De kan veilede deg om regelverket for diskriminering og du finner mer informasjon på http://www.ldo.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv