15. mars 2016
Dette spørsmålet og svaret er over 3 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

diskiminering

hei jeg har lurt på I mange år om de lærene jeg har fått er diskiminernde. Jeg har opplevd gjenntatte ganger at læren min diskiminerer meg bare på grunn av farge. Ofte er det sånn at hvis jeg rekker opp hånda ignorer hun meg eller lar meg være sist til å få hjelp selvom jeg var den første til å rekke opp hånda. Da jeg begynte på ungdomskolen etter en lang år med diskiminering I gunnskolen, opplevde jeg det same. Jeg opplever at når vi feks har matte prøver gir hun meg alltid dårlig karakter selvom jeg har 2-4 feil. En dag skulle vi skrive et debattartikkel om mobbing. Mange i klassen min sa at jeg kunne sansynligvis fått en 6+ men jeg fikk 2-. Diskimineringen har gått alt for langt at det har utsatt karakterene mine på grunn av lærene som vil gi meg dårlige karakterer. Men hva kan jeg gjøre hvis ingen av skolen kan hjelpe meg

Hei

Det er alvorlig hvis du blir utsatt for diskriminering på skolen. Dette er både et brudd på opplæringsloven og på barnekonvensjonen. Du kan få hjelp til å klage hvis du mener du blir diskriminert. Du kan også få hjelp selv om ingen på skolen vil hjelpe deg eller gjøre noe med det.

Du kan få hjelp til å skrive en klage sammen med foreldrene dine ved å følge lenken under. På denne nettsiden har vi lagt ut et klagebrev du kan fylle ut når du mener at skolen ikke gir deg et skolemiljø som er trygt og godt og fritt for krenkelser, mobbing og diskriminering.

Lenke til nettside der du kan få hjelp til å klage

Selv om vi skriver om mobbing på denne nettsiden, er det den samme loven (kapittel 9a i opplæringsloven) som gjelder for diskriminering i skolen. Du skal sende klagen din til rektor på skolen. Vi anbefaler at du i tillegg sender en kopi til Fylkesmannen i fylket der du bor. Du kan finne adresse til Fylkesmannen i lenken under.

Lenke til oversikt over alle fylkesmennene i Norge

Hvis du ikke får hjelp på skolen din, kan du også ringe til Fylkesmannen og få veiledning om hva du skal gjøre.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv