19. september 2018

Det er brudd på Barnekonvensjonen.

I Norge har ikke barn de rettighetene de burde ha.I Barnekonvensjonen kom det en ny rett for noen år siden. Den er: Barn har lov til å klage hvis det er brudd på Barnekonvensjonen. Norge sa nei til dette. Hvorfor? Dette er det dummeste jeg har sett Norge gjøre på en stund.

Tema: Rettigheter

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Det er riktig at Norge har bestemt å ikke gi barn rett til å klage til FN. Vi synes også at det er dumt. Barneombudet tror det ville være bra om barn kunne klage til FN.

I Norge er ikke klageordningene for barn så gode. Det er vanskelig å finne frem dit man skal klage, de som skal behandle klagene er ikke så vant til å snakke med barn og det tar lang tid å få svar. Ofte kan ikke de som svarer bestemme at det skal bli en faktisk forskjell heller.

Grunnen er at de som bestemmer mener at FN ikke er noe flinkere til å behandle klager enn Norge. Det kan være riktig eller uriktig. Det vi mener er viktig er at hvis barn kan klage til FN, må klageordningene i Norge bli bedre.

En av tingene Norge må gjøre dersom vi sier ja til at barn skal kunne klage til FN, er å skjerpe de mulighetene barn har til å klage her i Norge først. Vi mener at det ville være veldig bra for barn i Norge om de som jobber med klager fra barn blir mye bedre.

Vi håper du fikk svar på spørsmålet ditt!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv