17. august 2018

Dere

Mva gjer dokar med sakane i Barneombudet dokers.?aEg e bare 6/5 år

Tema: Barneombudet

Hei!

Så flink du er til å skrive! Vi har teke bort namnet ditt frå spørsmålet, så ingen skal vite kven du er.

Barneombodet gjer mykje forskjellig. Til dømes hjelper vi til når barn blir mobba på skulen. Vi seier òg frå til dei som bestemmer om at dei må hugse å lytte til barn.

Vi har laga ein kort film om kva vi gjer. Du kan sjå han her.

Helsing frå oss hos Barneombodet

Spørsmålsarkiv