17. august 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Dere

Mva gjer dokar med sakane i Barneombudet dokers.?aEg e bare 6/5 år

Tema: Barneombudet

Hei!

Så flink du er til å skrive! Vi har teke bort namnet ditt frå spørsmålet, så ingen skal vite kven du er.

Barneombodet gjer mykje forskjellig. Til dømes hjelper vi til når barn blir mobba på skulen. Vi seier òg frå til dei som bestemmer om at dei må hugse å lytte til barn.

Vi har laga ein kort film om kva vi gjer. Du kan sjå han her.

Helsing frå oss hos Barneombodet

Spørsmålsarkiv