15. januar 2019

dårlig undervisnng og krenkende kommentarer til elevene av lærere

Jeg ønsker å klage på dårlig/manglende undervisning. Samt krenkende kommentarer og oppførsel av enkelt lærere ved en ungdomsskole. Har vært i dialog med skolen siden våren 2018. Men rektor unnviker problemet, hvordan klage på slikt

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Å gå på skolen skal være trygt og godt, og dersom man ikke opplever det slik så er det viktig at man sier fra. Det høres ut som du har gjort alt rett ved at du har vært i kontakt med rektor frem til nå.

Dersom det ikke hjelper å si fra til rektor så kan man klage til fylkesmannen i fylket der man bor. Man kan finne sin fylkesmann på fylkesmannen.no.

Fylkesmannen skal passe på at kommunene og skolene gjør jobben sin. I klagen bør man skrive konkret hva man mener skolen gjør galt, og hva man har hatt dialog med rektor om. Krenkende kommentarer og oppførsel er et brudd på opplæringslova § 9 A om at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø.

Kontakt oss gjerne igjen om du har flere spørsmål.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv