11. februar 2019

Dårlig skolesystem

Hei jeg er en ungdom og jeg går i 10. Klasse. Jeg begynner snart på VGs. Jeg trenger gode karakterer på å komme inn på en god skole. I 8. Og 9. Hadde skolen et bra miljø, det var en lærer som brydde seg så mye om alle elevene hennes og hun var veldig engasjert i fagene. Etter 9. Klasse slutta hun, og begynte å jobbe på en ny skole. Siden da ble det et verre miljø på skolen. Jeg fikk ofte 6er i K&H men nå får jeg en 4er. Det eneste faget jeg liker og er stolt av er kunst og håndverk. Men nå har kunst og håndverk blitt et dårlig fag. Vi har dårlig utstyr, dårlig lærere og elever som bare bråker og tøyser midt i timen. hva annet kan jeg gjøre?

Tema: Skole

Hei!

Dere som elever har rett til å si hva dere mener om skolehverdagen deres, og de voksne skal lytte til det dere har å si. Dette står i loven, og er ikke noe skolen kan velge bort.

Vi synes du skal ta opp med skolen hvordan du opplever dette. Det kan du enten gjøre sammen med foreldrene dine, alene, eller sammen med andre elever. Dere kan velge om dere vil gjøre dette gjennom elevrådet på skolen eller direkte til rektor.

Vi håper du får det til – lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv