16. april 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Classywalk

Er det aldersgrense på fevik i classywalk

Tema: Aldersgrense

Hei,

Små elektriske kjøretøy slik som clasywalk er nå litestilt med sykkel. Det betyr at det ikke er noen aldersgrense på disse lenger.

Du må følge trafikkreglene som gjelder for sykkel og være forsiktige når du kjører på fortau og gangveier.

Les mer om reglene i «forkrift om krav til sykkel» ( lovdata) 

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv