23. august 2019

bytte skole vis

hei! Jeg spør på vegne for min venninne. Hun har startet på en skole der hun ikke trives. Hun har fortalt at det ikke er noen av de første valgene hennes, og at skolen ligger langt unna fra der hun bor. Ikke nok med det så trives hun ikke på skolen, altså hun har ingen å være med og de i klassen hennes er ikke inkluderende. Selv om vi er kjent med konseptet om at man blir bedre kjent med klassen etterhvert, så sier hun at det ikke er en sjanse for at hun faktisk kan finne noen å være sammen med. Hun blir utestengt av gjengene i klassen hennes, og de på trinnet ser ikke ut til å være noe bedre. Og det at hun har minoritetsbakgrunn blant de andre nordmenn (ikke noe negativt ment her) i klassen hennes.
Hun trives ikke, føler seg ikke velkommen, føler seg ikke ivaretatt av klassen og har lite motivasjon til å faktisk fortsette på denne skolen.
Hun har snakket med rådgiveren på skolen om at hun ønsker å bytte skole (en skole hun kan faktisk komme inn på), men rådgiveren sa at hun trenger gode grunner for å bytte skole. Hun fortalte rådgiveren at hun ikke trivdes i klassen eller på skolen, og at skolen er for langt unna der hun bor. Altså, rådgiveren var ikke hjelpsom angående det med å bytte skole.
Så spørsmålet er;
– har hun rett til å bytte skole, fordi hun ikke trives…(grunnene som står oppe)
– har rådgiveren rett til å si at hun må komme med bedre grunner for å bytte skole enn det hun nevnte
– hvilke rettigheter hun har angående dette
– trivsel, trygghet, å føle seg ivaretatt…
– hva bør hun gjøre
– hun har tenkt å skrive angående dette skriftlig til rådgiveren, så lurer på hva man bør nevne i en slik skriftlig tekst

Har snakket med henne om det er noen sjanse for at det kommer til å gå bra etterhvert, men hun sier at hun gruer seg og har det dårlig på skolen (dårlig skolemiljø).

Tema: Skole

Hei, så hyggelig at du er opptatt av hvordan venninnen din har det!

Vi antar at venninnen din går på videregående skole?

Alle elever skal oppleve tilhørighet og skolene må jobbe  hver dag med å skape et godt skolemiljø, forebygge mobbing og krenkelser og ha gode systemer for å håndtere situasjoner og hendelser når elever opplever krenkelser. Loven plasserer ansvaret for elevenes trygghet hos de voksne, som skal observere og gripe inn raskt dersom de får mistanke om eller får vite om at et barn ikke har det bra (aktivitetsplikten). Dette gjelder også på videregående skole, men her er det spesielt viktig at elevene får ta større del av ansvaret for sitt skolemiljø.

Hvis man ønsker å bytte skole underveis i skoleåret må man rett og slett ta direkte kontakt med skolen man ønsker å bytte til og høre om de har ledig plass. Venninnen din bør vise dette svaret til sin rådgiver, og be han/hun om hjelp til å ta kontakt med andre skoler.

Det kan tenkes at inntakskontoret har en viss oversikt over hvor det kan være ledige plasser, men det er altså opp til skolene om det kan være mulig å gjøre mens skoleåret er i gang.

Ellers er det også mulig å bytte skole før neste skoleår. Da velger du ønsket skole når du søker på Vigo.no. Man kan spørre rådgiver på skolen eller inntakskontoret for å finne ut om fylket har noen spesielle regler på om man helst skal gå på sin geografisk nærmeste skole eller ikke.

Håper svaret var til hjelp!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv