17. januar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Bytte skole

I de siste 3 årene har jeg blitt mobbet og føler at skolen ikke gjør så mye for å prøve å få slutt på det. Når jeg sier at jeg vil bytte skole hører ikke læreren på meg. Hva skal jeg gjøre? Kan jeg bytte skole midt i skoleåret?

Tema: Mobbing Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Først litt om å bytte skole: Man har rett til å gå på den skolen som er nærmest der man bor, og har ikke rett til å bytte skole. Dersom å bytte skole er den eneste muligheten du ser, så kan du og foreldrene dine søke til kommunen din om det er mulig å gjøre, men det er altså ikke sikkert du får lov til det.

At du blir mobbet og ikke har det bra på skolen er ikke greit. Skolen og rektor skal sørge for at du har det bra på skolen. Det står i opplæringsloven. Derfor er det kjempeviktig at rektor får vite hvordan du har det.

Om rektor kjenner til saken, og ikke har gjort nok, så kan du og foreldrene dine klage til fylkesmannen i fylket der du bor. Da skal fylkesmannen undersøke om skolen har gjort nok for at du skal ha det bra. De kan også fortelle skolen hva de skal gjøre. Vi syns du skal spørre foreldrene dine om hjelp, og kontakte fylkesmannen.

Dere kan lese mer om mobbing på skolen på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv