12. september 2018

Bytte skole

Jeg vil bytte skole. Jeg gikk på en skole fra 1-4 klasse, så begynte jeg på en ny skole i 5, men den ble nedlagt, så ettersom vi hadde flyttet i løpet av året måtte jeg begynne på en ny skole som jeg hater. Prøvde først å få plass på den jeg gikk på 1-4, men den var full. Så prøvde vi på den andre skolen som ligger nærmere her vi bor, der fik jeg plass men ikke skoleskyss. Mamma sier jeg kan begynne på den hvis det ikke fungerer her etter jul. Men jeg vil bytte før!!

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Barn kan normalt ikke kreve å bytte skole. Men selv om en ikke kan kreve å bytte en skole, så kan foreldrene dine likevel søke kommunen om det. Da må de gi beskjed til rektor på skolen du går på nå om at du ønsker å bytte, og si hvorfor.

Ofte er det sånn at det kan være lurest å få ting til å fungere på den skolen du går på. Lærere og rektor skal sørge for at du som elev har det bra på skolen.

Du skriver ikke noe om hvorfor du hater den nye skolen. Dersom du vil flytte fordi du blir mobbet og skolen ikke klarere å løse saken på en god måte, så kan Fylkesmannen for eksempel bestemme at du skal få lov å flytte til en annen skole dersom det er best for deg. Foreldrene dine kan hjelpe deg med å si fra om mobbingen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv